Shell Rotella Long Haul Image Library 1 header v1
“In het najaar is de dollar al evenveel waard als de euro. Dit is voor het eerst in 20 jaar”

Turbulent beleggingsjaar

Na twee coronajaren staan de financiële markten in 2022 in het teken van snel stijgende prijzen en een oplopende rente. Hierdoor kleuren beurskoersen donkerrood. Maar hebben die ontwikkelingen effect gehad op je pensioen?

01
In de min

Aandelen- en obligatiemarkten noteren in 2022 wereldwijd dikke minnen. Zelfs de aandelenkoersen van big techs als Amazon, Meta, Alphabet en Microsoft gaan na jarenlange stijgingen tientallen procenten naar beneden. Een neergang die wordt veroorzaakt door de oplopende rente. Wat betekent dat techbedrijven naar de toekomst toe rekening moeten houden met minder winst en de bedrijven daardoor in de ogen van beleggers minder waarde vertegenwoordigen. Zo noteert de Amerikaanse technologie-index Nasdaq over 2022 een min van ruim 33% (in lokale valuta), de bredere S&P 500 daalt met ruim 19% (in lokale valuta). Daarbij valt het verlies van de AEX - net iets minder dan 14% - nog mee.

02
Druk door dollar

Ook het effect van de toegenomen waarde van de dollar dreunt negatief door. Deels is de waardevermeerdering te verklaren door de forse Amerikaanse renteverhogingen, deels door een pavlovreactie in economisch turbulente tijden: de dollar wordt gezien als veilige haven. Zo krijg je begin 2022 voor 1 euro nog 1,13 dollar. In het najaar is de dollar al evenveel waard als de euro. Dit is voor het eerst in 20 jaar tijd.

03
China’s groei stagneert

Door het strenge Chinese zerotolerance coronabeleid in 2022 loopt de economische groei van China hard terug. Als exportmotor van de wereld, is China daardoor minder in staat om westerse landen te voorzien van producten en halffabricaten. De wereldwijde industrie, waaronder autofabrikanten, ondervinden veel hinder van de chiptekorten.    

Germany Brand Campaign 1 v1
“Zelfs de aandelenkoersen van big techs gaan na jarenlange stijgingen tientallen procenten naar beneden”
04
Ongekende renteverhogingen

De financiële markten reageren vooral de eerste negen maanden van het jaar negatief op historische renteverhogingen van centrale banken. In de laatste drie maanden is er meer rust. Kapitaalmarkten vertrouwen erop dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt. De inflatie beteugelen door de economie met renteverhogingen af te remmen, lijkt geslaagd.

05
Minnen voor alle Life Cycle-portefeuilles

Tegenvallende rendementen op zowel aandelen- als obligatiemarkten hebben ook een negatief effect op de beleggingsresultaten van SNPS. Zo is er verlies voor alle drie de Life Cycle-portefeuilles. Dat zijn de beleggingsmandjes waartussen je kiest als je bij SNPS je pensioen opbouwt en je de kans krijgt meer of minder risico te nemen met je beleggingen. Zo kun je offensief beleggen met Life Cycle-portefeuille Rendement, maar ook defensief (Matching) en neutraal (Rente).

Het Collectief Variabel Pensioen is de beleggingsportefeuille van SNPS, waarmee je na je pensioen blijft doorbeleggen. Deze portefeuille is niet alleen afhankelijk van de beleggingsresultaten van één jaar, maar smeert deze uit over een periode van vijf jaar. 

05
Minnen voor alle Life Cycle-portefeuilles

Tegenvallende rendementen op zowel aandelen- als obligatiemarkten hebben ook een negatief effect op de beleggingsresultaten van SNPS. Zo is er verlies voor alle drie de Life Cycle-portefeuilles. Dat zijn de beleggingsmandjes waartussen je kiest als je bij SNPS je pensioen opbouwt en je de kans krijgt meer of minder risico te nemen met je beleggingen. Zo kun je offensief beleggen met Life Cycle-portefeuille Rendement, maar ook defensief (Matching) en neutraal (Rente).

Het Collectief Variabel Pensioen is de beleggingsportefeuille van SNPS, waarmee je na je pensioen blijft doorbeleggen. Deze portefeuille is niet alleen afhankelijk van de beleggingsresultaten van één jaar, maar smeert deze uit over een periode van vijf jaar. 

06
Tegenvallende resultaten maar één kant van de medaille

De tegenvallende rendementen op zowel aandelen- als obligatiemarkten betekent voor de deelnemers van SNPS niet direct een negatief resultaat. Rendement en rente vormen maar één kant van de medaille. Stijgende rentes leiden er namelijk toe dat de reservering die aangehouden dient te worden voor de pensioenaanspraken van gepensioneerde deelnemers lager uitvalt. Hierdoor koop je als deelnemer voordeliger pensioen in. Dat laatste is best substantieel: een rentestijging van 1% leidt ertoe dat je met 1 euro pensioenkapitaal grofweg 12% meer pensioen kunt aankopen.

Jurong, Singapore, Assets 2022 2
“Door streng coronabeleid is China als exportmotor van de wereld minder in staat om westerse landen te voorzien van producten en halffabricaten”
07
Kleine plus in de pensioenuitkeringen

Voor pensioengerechtigden van SNPS, die doorbeleggen met het Collectief Variabel Pensioen (CVP), hebben de negatieve beleggingsresultaten uit het afgelopen jaar geen ongunstig effect op hun pensioenuitkering. In plaats van een pensioenverlaging is er zelfs sprake van een kleine verhoging. Hoe dat kan? Bij het Collectief Variabel Pensioen ben je niet afhankelijk van één beleggingsjaar, maar worden resultaten over een periode van vijf jaar uitgesmeerd.

08
Onderzoek naar verbeteringen beleggingsbeleid SNPS

Regelmatig laat het Shell Pensioenbureau Nederland onderzoeken of het beleggingsbeleid van SNPS nog aansluit bij de verwachtingen van deelnemers. In het afgelopen jaar was daar een extra reden voor, omdat het belegd vermogen fors toenam en daardoor nieuwe beleggingsmogelijkheden binnen handbereik kwamen. Om die reden zijn in 2022 de volgende acties ondernomen:

  • Onderzoek gestart naar de risicobereidheid van deelnemers rond beleggen voor hun pensioen, want sluit deze nog voldoende aan bij de Life Cycle-beleggingsportefeuilles?
  • SNPS beleggingsovertuigingen zijn aangescherpt, die vormen de basis van het beleggingsbeleid. 
  • Selectie gestart voor een ander ‘euro credit beleggingsfonds’. Met als doel: een betere match tussen de beleggingsovertuigingen en ESG (Environmental Social Governance) ambities van het pensioenfonds.