Het jaar in cijfers

Leeg de vakjes van deze wallet en 
je weet hoe je pensioen ervoor staat. 

Inkomsten & uitgaven

Scroll! En cash steeds meer informatie.

02
03
04
€389mln
Belegd vermogen

In totaal belegde SNPS een vermogen van €389 miljoen. Het belegd vermogen is daarmee nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2021. Negatieve beleggingsresultaten zijn gecompenseerd door nieuwe premie-inleg. 

01
Laat je meevoeren

Duik mee in het turbulente 
beleggingsjaar 2022.

05
06
–€61mln

2022 was een lastig beleggingsjaar en dat was zichtbaar in het rendement van alle Life Cycle-portefeuilles*. De beleggingsresultaten over 2022 waren €61 miljoen negatief.

* Dat zijn de beleggingsportefeuilles waartussen je kiest als je bij Shell je pensioen opbouwt en die je de kans geven om meer of minder risico te nemen met je beleggingen.

07
€4,1mln

De pensioen- en vermogensbeheerkosten bedragen in 2022 € 4,1 miljoen.
De pensioenbeheerkosten per deelnemer bedragen
€ 339,- (2021: € 340,-). 

08
Beluister de podcast

Welk rendement halen de beleggingen voor
jouw pensioen?

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het CVP* stond aan het
einde van 2022 rond de 95%. 

95%
08

* Het Collectief Variabel Pensioen is de beleggingsportefeuille van SNPS, waarmee je na je pensioen blijft doorbeleggen. Deze portefeuille is niet alleen afhankelijk van de beleggingsresultaten van één jaar, maar smeert deze uit over een periode van vijf jaar. Hierdoor krijg je zelfs na zo’n turbulent beleggingsjaar als 2022 niet te maken met een pensioenverlaging. Sterker nog; door de positieve resultaten in eerdere jaren, is er een kleine plus in de pensioenuitkeringen te zien. Deelnemers kunnen op 58-jarige leeftijd een voorlopige keuze maken om toe te treden tot de CVP-toedelingskring. De meeste deelnemers in SNPS die met pensioen gaan, kiezen bewust voor deelname aan het CVP.

09
0,38%
Vermogensbeheerkosten

De vermogensbeheerkosten* als percentage van het gemiddeld belegd vermogen zijn 0,38% (2021: 0,31%).

* Vermogensbeheerkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het beheer van het vermogen.

05
0,09%
Transactiekosten

De transactiekosten* als percentage van het gemiddeld belegd vermogen zijn 0,09% (2021: 0,09%).

* Onder transactiekosten verstaan we alle kosten die moeten worden gemaakt voor de aan- en verkoop van effecten en aandelen.

3.755
02
10

In totaal zijn er nu 3755 deelnemers. In 2022 kwamen er per saldo 528 deelnemers bij die deelnemen aan de bruto pensioenregeling.

3.862
11
10

In totaal zijn er nu 3862 deelnemers. In 2022 kwamen er per saldo 81 deelnemers bij die deelnemen aan de netto pensioenregeling.