Energy Users, 2022 v1

"Verwacht wordt dat de inflatie in 2023 nog verder naar beneden gaat dankzij de dalende energieprijzen"

Begin 2023 werd er nog een lichte recessie verwacht - waarvan sprake is bij twee of meer kwartalen met negatieve groei – maar deze is afgewend door de positieve groei in het vierde kwartaal van 2022.

Economie kan tegen een stootje
Het is de verwachting dat de economie op dit moment wel tegen een stootje kan, vooral vanwege de lage werkloosheid, hoge spaartegoeden en relatief gezonde buffers bij bedrijven. Daarnaast wordt verwacht dat de inflatie in 2023 nog verder zakt dankzij de dalende energieprijzen. Een effect dat in Nederland nog wordt versterkt door het prijsplafond van de overheid. Een lagere inflatie is goed nieuws voor de koopkracht van consumenten.

Wanneer gaat de rente weer omlaag?
Wat veel beleggers het meest bezighoudt, is het moment waarop de verhoging van de beleidsrente stopt en weer omlaaggaat. Daarnaast zijn er de nodige geopolitieke zorgen, waaronder de oorlog in Oekraïne. Die zal de gemoederen voorlopig blijven bezighouden. Ook is interessant wat China op het wereldtoneel gaat doen. Er zijn daarom voldoende redenen om aan te nemen, dat wij voorlopig nog niet af zijn van de hoge volatiliteit op de financiële markten.

SNPS in 2023
Dit jaar wordt de studie afgerond hoe de Life Cycle-beleggingsportefeuilles binnen SNPS kunnen worden geoptimaliseerd. Ook wordt gekeken naar de keuze voor de euro credit categorie en volgt nader onderzoek in welke infrastructuur het beste kan worden belegd. Daarbij wordt ESG-beleid doorontwikkeld.

Bridge and mountains v1
"Wat veel beleggers het meest bezighoudt, is het moment waarop de verhoging van de beleidsrente stopt en weer omlaaggaat"